De Groot Real Estate - Coaching & Counseling voor advies (vastgoedcounseling) bij vastgoedvraagstukken op het gebied van vastgoedmanagement en vastgoedbeleggen

VASTGOEDCOUNSELING


Vastgoedvraagstukken op het gebied van vastgoedmanagement en vastgoedbeleggen zijn zeer divers en sterk afhankelijk van het type object, type eigenaar en type vastgoed(deel)markt. Dit vraagt om maatwerkoplossingen!

Vastgoedcounseling staat voor advies en/of begeleiding in vastgoedvraagstukken op het gebied van vastgoedmanagement en vastgoedbeleggen.

Elk vastgoedobject doorloopt dezelfde cyclus: van initiatieffase – planfase – realisatiefase tot exploitatiefase waarna (in geval van structurele leegstand) door herontwikkeling weer een nieuwe initiatieffase start. Verschillende fasen brengen diverse uitdagingen en vraagstukken met zich mee. Dit is mede afhankelijk van het type eigenaar, het type object en het type vastgoed(deel)markt. Vooral de exploitatiefase van vastgoed is de fase waar ik van toegevoegde waarde kan zijn.

De exploitatiefase van vastgoed is de fase die, in de regel, vele jaren beslaat. Of nu sprake is van een eigenaar/gebruiker of een eigenaar/niet-gebruiker (verhuurder-huurder situatie): Doel is om het vastgoedobject zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de diverse wensen van betrokken partijen. Binnen de totale exploitatiefase wordt meestal meerdere malen van eigenaar en gebruiker gewisseld. Hierdoor staat in deze fase, naast exploitatie, ook acquisitie en dispositie van vastgoed centraal.

Vastgoedvraagstukken

Of nu sprake is van een solitair object of een gehele vastgoedportefeuille: Vraagstukken met betrekking tot acquisitie, exploitatie of dispositie van vastgoed spelen bij elk type eigenaar. Dit kunnen:

  • vraagstukken zijn van strategisch, tactisch of operationele aard;
  • kennisinhoudelijke of vastgoedprocesmatige vraagstukken zijn;
  • vastgoedbeleggingsvraagstukken zijn vanuit het perspectief van een professionele/institutionele belegger, woningcorporatie of een particuliere vastgoedbelegger;
  • vastgoedmanagementvraagstukken zijn vanuit private of publieke organisaties (bijvoorbeeld gemeentelijke afdelingen);
  • huisvestingsvraagstukken zijn van eigenaren van ondernemingsvastgoed die tevens dit vastgoed gebruiken oor het huisvesten van het eigen bedrijf;
  • vraagstukken zijn die betrekking hebben op de vastgoedmarkt voor woningen, winkelruimte, kantoorruimte of bedrijfsruimte.

Welke vastgoedvraagstukken op het gebied van vastgoedmanagement en/of vastgoedbeleggen u ook bezighouden, informeer vrijblijvend of ik u met advies van dienst kan zijn.

Of nu sprake is van een solitair object of een gehele vastgoedportefeuille: Vraagstukken met betrekking tot acquisitie, exploitatie of dispositie van vastgoed spelen bij elk type eigenaar.

In mijn aanpak werk ik volgens een vast stramien. Als eerste breng ik de aanleiding, de doelstelling en de wensen samen met u in kaart. Zo is voor beide partijen helder is wat de verwachtingen zijn.

Vervolgens volgt een plan van aanpak. Hierin wordt duidelijk welke strategie wordt gevolgd om uw vraagstuk op te lossen. Onderwerpen als de wijze van begeleiding, de beschikbare tijd en de hoogte van de vergoeding komen hier aan de orde. Een aanpak die toegesneden is op de persoonlijke situatie en het specifieke vraagstuk.

Bij akkoord op het plan van aanpak wordt gestart met het oplossen van het daadwerkelijke vraagstuk. Vastgoedcounseling dus!

Nieuwsgierig geworden of ik iets voor u of uw organisatie kan betekenen? Neem hier contact op zodat we samen kunnen bespreken wat de mogelijkheden zijn.